Uit een gehouden usability onderzoek is gebleken dat de website bezoeker in de vorm van een F uw website bekijkt. de F staat in deze ook voor FAST. Als eerste zal een gebruiker horizontaal kijken, dat is de bovenste lijn van de letter F. Vervolgens gaat hij naar beneden en leest daar ook horizontaal, dat is de korte lijn van de letter F.

Lees meer …

Om uw website of shop  ‘aan te kleden’ is het gebruik van onder andere afbeeldingen iets wat veel voorkomt. Om echter met afbeeldingen te werken moet u wel een aantal zaken in ogenschouw nemen. Hier bespreek ik een aantal achtergronden om u meer inzicht te geven in hoe u kunt omgaan met afbeeldingen.

Lees meer …

Volgende