Uit een gehouden usability onderzoek is gebleken dat de website bezoeker in de vorm van een F uw website bekijkt. de F staat in deze ook voor FAST. Als eerste zal een gebruiker horizontaal kijken, dat is de bovenste lijn van de letter F. Vervolgens gaat hij naar beneden en leest daar ook horizontaal, dat is de korte lijn van de letter F.
Als laatste zal de gebruiker verticaal scrollen, en dat maakt de verticale streep van de F. Niet altijd zal het scangedrag (daar hebben we het over) van de bezoeker een F symboliseren, maar over het algemeen komt dit aardig over een. Als webmaster is het dus van belang met deze info rekening te houden als u uw content maakt en de layout van uw website vormgeeft.

Wat betekent dit?

  • Gebruiker lezen tekst niet grondig. Ze lezen de tekst niet woord voor woord. Als ze dit wel doen is dat een uitzondering, al helemaal als mensen ergens naar op zoek zijn. Het komt voor, echter wel zelden
  • De eerste 2 alinea's moeten de meest belangrijke informatie bevatten. En uit onderzoek blijkt bovendien dat gebruikers meer uit de eerste dan uit de tweede paragraaf lezen
  • Begin de koppen/subkoppen en bulletpoints met informatie dragen de woorden die gebruikers opvallen. Als de f verticaal wordt,¬†blijkt dat ze de eerste woorden uit een zin vaker lezen dan de daarop volgende.
×

Inloggen

X